Jdi na obsah Jdi na menu
 SKAUTING

Keď ľudia počujú slovo skauting väčšina nevie čo si pod týmto slovom má predstaviť. Tá staršia generácia nás prirovnáva k pionierom a tí mldší si o nás väčšinou myslia, že sme nejaká sekta, pár praštených jedincov a podobne. No krásu skautingu nedokážeš spoznať za pár dní či týždňov a preto to decká prestáva baviť a skaut opustia. Prípadne sa ešte stáva, že rodičom sa na skaute niečo nepáči. Ja osobne neviem prečo a nikdy to nepochopim, však oni boli v našom veku podobný ak nie rovnaký. Čiže skauting je podľa mňa náš životný štýl, ktorý sme si vybrali, usmerňuje nás a vďaka nemu spoznávame stále nových ľudí. Ak si sa raz skautom stal a naozaj to berieš vážne nie je deň kedy by si to mohol ľutovať, pretože vieš že tu sa môžeš vždy na niekoho obrátiť a málokedy sa stane že pomoc medzi skautmi nenájdeš. Ak si raz skautom zozstaneš ním navždy.

A Teraz prejdime trošken k dejinám skautingu...

Skauting rozbehol britský generál búrskych vojen R.S.S. Baden-Powell v roku 1907 svojím experimentálnym táborom na ostrove Brownsea na juhu Anglicka. Baden-Powellova kniha Scouting for boys (Skauting pre chlapcov) sa okamžite stala bestsellerom a patrí k najpredávanejším knihám 20. storočia. O pôvodne chlapčenské hnutie rýchlo prejavili záujem aj dievčatá, a tak sa stalo univerzálnym hnutím pre všetkých mladých ľudí, ktoré sa lavínovito šírilo do celého sveta a dodnes je skautská organizácia najväčšou mládežníckou organizáciou na svete.

V Česku sa skauting šíril po vplyvom A. B. Svojsíka už od roku 1911. V roku 1914 bola založená skautská organizácia Junák - český skaut. Na Slovensku, ktoré bolo v tom čase súčasťou Uhorska, vznikol prvý (maďarský) skautský oddiel v Komárne v roku 1913. Slovenské skautské oddiely začali vo výraznej miere vznikať až po 1. svetovej vojne. V 1. česko-slovenskej republike sa sformovalo viacero skautských organizácií, líšiacich sa na konfesijnom, národnostnom či sociálnom základe. Existovali napr. katolícki skauti, evanjelickí skauti, židovskí skauti (Hašomer Hacair), ale dokonca aj komunistami podporovaní tzv. Spartakovi skauti práce. Najväčšou a najdôležitejšou jednotiacou organizáciou však bolZväz junákov skautov republiky česko-slovenskej.

Roku 1938 slovenská vláda skautské organizácie zakázala (roku 1940 aj vláda v protektoráte Čechy a Morava). Časť katolíckych skautov bola transformovaná do Hlinkovej mládeže. Väčšina skautov však kolaboráciu s režimom odmietala a mnohé skautské skupiny - najmä v Čechách -vyvíjali aj intenzívnu podzemnú odbojovú činnosť proti nacistom.

Po skončení vojny roku 1945 obnovila celoštátna organizácia Junák (na Slovensku Slovenský Junák) svoju činnosť s masovou odozvou mládeže. Komunistický prevrat v roku 1948 však spôsobil rýchly zákaz slobodymilovnej skautskej činnosti a vznik štátom preferovanej komunistickejPionierskej organizácie Československého zväzu mládeže. Skautskí činovníci boli perzekvovaní, zatváraní či dokonca popravovaní v rámci stalinistických procesov v 50-tych rokoch.

V roku 1968, v rámci Pražskej jari, bol skauting (Junák) v Česko-slovensku znova povolený, no len nakrátko, lebo v roku 1970 ho normalizačný tlak zakázal. Definitívne obnovený bol skauting po nežnej revolúcii roku 1989.

Rozdelenie Česko-slovenska prinieslo vznik samostatnej organizácie Slovenský skauting (SLSK), ktorá je dodnes jedinou veľkou skautskou organizáciou pre mladých ľudí slovenskej (a rómskej) národnosti. Slovenský skauting je členom hlavných svetových skautských organizáciíWOMS aWAGGGS . Okrem SLSK na Slovensku funguje ešte Zväz skautov maďarskej národnosti (ZSMN), ktorý však členom svetových organizácií nie je a zameriava sa skôr na úzku spoluprácu so skautmi v Maďarsku. Medzi SLSK i ZSMN sú však priateľské a bratské vzťahy a neexistujú medzi nimi žiadne spory.
Novodobá história slovenského skautingu prechádzala búrlivými fázami obnovovania činnosti, prispôsobovania programu potrebám dnešnej mladej generácie, vyjasňovania si vlastnej identity a princípov. Dnes je slovenský skauting silnou stabilizovanou organizáciou, s moderným programom a aktivitami a zároveň neslabnúcim dôrazom na univerzálne skautské hodnoty.

Organizácie WOMS a WAGGGS

 

WOMS- Svetová organizácia skautského hnutia (po anglicky World Organisation of the Scout Movement, WOSM) je medzinárdoná asociácia združujúca uznané skautské organizácie jednotlivých krajín. Podporuje spoluprácu a skautské aktivity na medzinárodnej úrovni. Najznámejšou akciou je organizácia jamboree - celosvetového stretnutia desiatok tisíc skautov. Skautské hnutie vzniklo v roku 1907, potreba medzinárodnej kooperácie viedla v roku 1920 k založeniu WOSM. Hlavná kancelária WOSM sídli v Ženeve. Svetová organizácia však funguje predovšetkým na báze 6 regiónov: európskeho, afrického, arabského, interamerického, euroázijského a ázijsko-pacifického. WOSM bol pôvodne organizáciou len pre skautov (mužov), zatiaľčo partnerská organizácia WAGGGS združovala len skautky (ženy). Dnes už je však WOSM otvorený aj mužom a ženám. Slovenský skauting sa stále registruje v oboch organizáciách - skauti vo WOSM a skautky vo WAGGGS. Otázka spolupráce, príp. spojenia oboch svetových skautských organizácií WOSM aj WAGGGS je už dlhší čas horúcou témou v medzinárodnom skautingu. Spojeniu však zatiaľ bránia kultúrne dôvody najmä z arabského sveta, kde sa kladie striktný dôraz na odlišné role muža a ženy, a teda aj odlišnosti v ich výchove. Ešte väčšou prekážkou je však odpor veľkých oddelených tradičných organizácií skautov a skautiek v USA a Veľkej Británii, ktoré sú zároveň i najväčšími donormi svetového skautingu.

WAGGGS- Svetové združenie skautiek (po anglicky World Association of Girl Guides and Girl Scouts, WAGGGS, po francúzsky Association mondiale des Guides et des Éclaireuses, AMGE) je svetové združenie s cieľom podporovať dievčenský skauting a priateľstvo medzi dievčatami a mladými ženami všetkých národov.

Usporadúva svetové konferencie (každé tri roky), zhromaždenia a podobne. Bolo založené roku 1928 v Budapešti.

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář